Szanowni Państwo
Pochodzę z Uchnina, pow. Parczew, z ubogiej, wielodzietnej, chłopskiej rodziny. Wiem, czym jest bieda i niedostatek. A mimo to, w pogardzanych przez „prawicę” latach Polski Ludowej ukończyłem Liceum w Parczewie, studia historyczne w Warszawie, obroniłem doktorat poświęcony walkom partyzanckim z okupantem hitlerowskim na Lubelszczyźnie. Byłem i pozostaje człowiekiem lewicy. I jako poseł na Sejm RP (2005-2007) i obecnie jako przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” – zawsze jestem po stronie ludzi pracy i ich rodzin.
Szkolimy lubelskich rolników z tematyki bezpieczeństwa pracy (skorzystało już ponad 500 osób).
Organizujemy dotowany przez KRUS wypoczynek ich dzieci nad morzem i w górach ( wzięło udział ponad 850 uczniów)
Pomagamy jednostkom OSP w uzupełnianiu sprzętu i szkoleniach.
Jednocześnie jako lider Stowarzyszenia Polska-Białoruś, wielką wagę przywiązuje do budowania dobrosąsiedzkich, wzajemnie korzystnych relacji z naszym sąsiadem Białorusią.
Bialskopodlaskie, Chełmszczyzna, Zamojszczyzna – piękne regiony Lubelszczyzny, wyraźnie odstają ekonomicznie i infrastrukturalnie od reszty kraju. Chcę to zmienić jako Poseł na Sejm RP.
Dlatego z listy Lewicy, pozycja Nr.3, ubiegam się o Państwa zaufanie i poparcie. Pomożecie? Nie zawiodę was! Mam receptę na lepszą przyszłość!